Versenyfelhívás

Utolsó módosítás: 2018. február 15.

Német nyelv és kultúra középiskolás csapatverseny

VERSENYFELHÍVÁS

NÉMET NYELV ÉS KULTÚRA CSAPATVERSENY

 

A verseny meghirdetője: Az Eszterházy Károly Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszéke
A verseny célja: A német nyelv és kultúra iránti érdeklődés felkeltése, a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, a résztvevők német kommunikációs és előadókészségének fejlesztése.

A verseny részei: A verseny csak szóbeli fordulóból áll.

Téma: Sitten, Bräuche, Aberglaube

Célcsoport: A középiskolák bármelyik évfolyamaiból szerveződött 3 fős csapatok

A jelentkezés menete: A csapatok a jelentkezési lapon megadják az iskola pontos nevét, címét, a csapat nevét, a csapattagok nevét és osztályát, a felkészítő tanárok nevét és e-mail címét.

A nevezés módja: A jelentkezési lapot kérjük legkésőbb 2018. április 5-ig eljuttatni tanszékünk e-mail címére (nemet@uni-eszterhazy.hu). A jelentkezésről a csapatoknak visszaigazolást küldünk.

Nevezési díj: nincs

A versenyfeladat:
A versenyben részt vevő csapatok válasszanak olyan szokásokat és/vagy hiedelmeket, amelyek valamely német nyelvű országhoz kapcsolódnak. A kiválasztott témát mutassák be német nyelven, szabadon, prezentáció segítségével, legalább 15, legfeljebb 20 perces időtartamban. A prezentáció tartalmazhat fényképeket, grafikákat és címszavakat, tilos azonban nagyobb terjedelmű szövegrészek prezentációból történő felolvasása. Lehetőség van egyéni megközelítésekre, humoros feldolgozásra is. Kérjük, hogy a feladat végrehajtásában a három csapattag közül legalább kettő vállaljon nyelvileg aktív szerepet.

Értékelési szempontok:
- a téma megválasztásának indoklása
- a téma kifejtésének ötletessége
- eredeti érvelés
- egyéni hangvétel
- a téma szóbeli előadásmódja
- a prezentáció minősége és ötletessége
- a megadott időkeret betartása

A verseny időpontja: 2018. április 12. csütörtök, 10.00 óra. Regisztráció: 9.30–10.00 óra.

A verseny helyszíne: Eszterházy Károly Egyetem B épülete, 3300 Eger, Egészségház u. 4.

Díjazás: Az első három csapat könyv- vagy egyéb tárgyjutalomban részesül.

Honlap: nemet.uni-eszterhazy.hu

Eger, 2018. február 13.

Dr. Harsányi Mihály s.k.
tanszékvezető, főiskolai docens

 

Jelentkezési lap: (doc)


< Vissza