Germanistische Studien

Utolsó módosítás: 2019. október 02.

 

 

A "Germanistische Studien" az Eszterházy Károly Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszékének tudományos közleményeit tartalmazza a német nyelv, irodalom és kultúra, valamint a német mint idegen nyelv oktatásának témaköréből.


A kiadvány a Magyar Tudományos Műve Tára által jegyzett, lektorált, tudományos, német nyelvű folyóirat, amely az 1990-es első kiadását követően az alábbi címeken jelent meg:


1990–1994:
Főcím:
Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Germanistische Studien
Címváltozat:
Acta Academiae Paedagogicae Agriensis


2000–2016:
Főcím:
Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Germanistische Studien
Címváltozat:
Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Germanistische Studien


Band 11 (2018)-tól:
Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Germanistische Studien


Az általában kétéves rendszerességgel megjelenő folyóirat nem csak a tanszék munkatársainak, hanem más bel- és külföldi germanisztikai műhelyek kutatóinak publikációi számára is biztosít megjelenési lehetőséget. A beérkező kéziratok szakmai és anyanyelvi lektorálást követően kerülnek kiadásra.


A formai előírások tekintetében a "Germanistische Studien" a magyarországi germanisztika mérvadó tudományos folyóirata, a "Jahrbuch der Ungarischen Germanistik" irányelveit tartja követendőnek (lásd: http://jug.hu/).

 

 


< Vissza