Szakmai zárószigorlat

Utolsó módosítás: 2019. október 14.

A szakmai zárószigorlat célja:

a tanárjelölt által választott okleveles némettanár szakképzettség ismeretanyagának és kompetenciáinak számonkérése. A szigorlat tartalmazza a szakterület törzstárgyainak ismeretanyagát. A tanárjelöltnek bizonyítania kell a szigorlat során a diszciplináris felkészültségét. A zárószigorlat sikeres teljesítése előfeltétele a féléves iskolai gyakorlat felvételének.
A zárószigorlat tartalma: a diszciplináris ismeretek komplex kérdéskörei.
A zárószigorlat részei: nyelvtudomány és irodalomtudomány
A zárószigorlat formája: szóbeli vizsga
A szigorlati bizottság tagjai: az érintett diszciplínák legalább egy-egy képviselője
A zárószigorlat menete:

A jelölt egy-egy témát húz nyelvtudományból és irodalomtudományból. A lehetséges témakörök tartalmazzák a szakmai törzstárgyak ismeretanyagát. A hallgató rövid felkészülés után számol be a vizsgabizottságnak felkészültségéről.
Értékelés:

A tanárjelölt a zárószigorlat egyes részeire külön érdemjegyet kap. Ha a két jegy közül bármelyik elégtelen, akkor a zárószigorlat is elégtelen. Az ismételt zárószigorlat során az elégtelennel minősített összetevőt kell megismételni.

 

A szakmai zárószigorlat témakörei

 

Nyelvtudomány:

Középiskolai 5 félév 120+30 kredit (Word)

Középiskolai 4 félév 100+20 kredit (Word)

Középiskolai 2 félév 45+15 kredit (Word)

Általános iskolai 4 félév 100+20 kredit (Word)

Általános iskolai 4 félév 90+30 kredit (Word)

 

Irodalomtudomány:

középiskolai 2 félév 45+15 kredit

középiskolai 4félév 100+20 kredit

középiskolai 5 félév 120+30 kredit

általános iskolai 4 félév 90+30 kredit

általános iskolai 4 félév 100+20kredit

 


< Vissza