Szeptemberben indul a továbbképzési szakunk!

Utolsó módosítás: 2020. július 22.

2020 szeptemberében indul az IDEGENFORGALMI, GAZDASÁGI, KERESKEDELMI NÉMET SZAKNYELV OKTATÁSA szakirányú továbbképzési szakunk. A képzés két féléves, diplomát adó szak.

A szakirányú továbbképzési program címe:

IDEGENFORGALMI, GAZDASÁGI, KERESKEDELMI NÉMET SZAKNYELV OKTATÁSA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

A jelentkezés és a képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

 • tanári szakképzettség vagy gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél és oktatási gyakorlat vagy
 • egyéb képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél, tanári modullal kiegészítve;
 • valamint német nyelvből legalább B2 szintű (korábban középfokú), komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga.

A felsorolt feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat a képzés indulásakor kell bemutatni.

Képzési idő: 2 félév (180 óra)
Megszerzendő kreditek száma: 60 kredit
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Idegenforgalmi, gazdasági, kereskedelmi német szaknyelv oktató

 

A képzési program rövid tartalma, fontosabb információk:

A képzés célja:

A szakirányú továbbképzés lehetőséget nyújt a nyelvtanár-képzésben korábban szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztésére az idegenforgalmi, gazdasági, kereskedelmi német szaknyelv oktatása, valamint interaktív német szaknyelvi tréningek módszertana és gyakorlata terén, ezáltal kiszélesíti a közoktatásban, a felnőttképzésben és a gazdasági (üzleti, idegenforgalmi, kereskedelmi) szférában való elhelyezkedés lehetőségét. Más diplomával rendelkezők számára a felnőttképzés módszertanában szerzett elméleti és gyakorlati jártasság képessé teszi a résztvevőket német nyelven mind nyelvileg, mind módszertanilag magas szintű tréningek megtartására, ezáltal bővül az alapdiplomával betölthető pozíciók köre az oktatásban és a gazdasági szféra különböző területein.

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • idegen nyelvi ismeretek; szaktárgyi ismeretek; szaknyelvi ismeretek; szakmódszertani ismeretek. Személyes adottságok, készségek:
 • tudatos idegen nyelvhasználat; jó ismeretátadó képességek;
 • tanítási tapasztalat;
 • kreativitás;
 • problémamegoldó gondolkodás;
 • folyamatos önképzésre való készség.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakon végzettek alkalmasak – középiskolákban, felsőoktatási intézményekben, valamint a felnőttképzés területén – a jogszabályban előírt feltételek megléte esetén:

 • gazdasági, pénzügyi, idegenforgalmi tárgyak (szaktárgyak) német nyelven történő oktatására;
 • korszerű módszertani ismeretek alkalmazására;
 • gyakorlatorientált feladatok kidolgozására, projektmunkák koordinálására;
 • tananyag- és kurzusfejlesztésre;
 • német szaknyelvi vizsgákra való felkészítő tanfolyamok tartására, a német szaknyelvi vizsgarendszerbe való bekapcsolódásra;
 • külföldi intézményekkel közös projektekben való részvétel megszervezésére és irányítására;
 • pályázatok készítésére;
 • külföldi tanulmányutak, tanulmányi kirándulások szervezésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:

Szakmai ismeretek: 36 kredit

 

I. Tudományterületi ismeretek:

 • szaktárgyi ismeretek, a szaktárgy oktatásának módszertana: gazdasági, pénzügyi, idegenforgalmi, szállodai ismeretek, turizmusföldrajz, utazásszervezés;
 • Európai Uniós projektek, pályázatkészítés, marketing.
 • Idegennyelvi és idegennyelv-oktatási ismeretek:
  • idegennyelvi fejlesztés írásban és szóban;
  • szaknyelvi kommunikáció;
  • szaknyelv oktatásának módszertana;
  • projektmunka a szaknyelvoktatásában;
  • új eredmények a szaktárgy tudományterületén;
  • szaknyelvi vizsgarendszer.

II. Háttérismeretek és kiegészítő ismeretek: 14 kredit

 • tananyagfejlesztés, kurzustervezés;
 • korszerű oktatási módszerek a szaknyelvoktatásban;
 • internet a szaknyelvoktatásban.

III. Portfólió: 10 kredit

 

A részletes tanegységlista a HALLGATÓINKNAK menüpont alatt található.

A képzés helyszíne:

Eszterházy Károly Egyetem, Egri Campus, „B" épület: Német Nyelv és Irodalom Tanszék (Eger, Egészségház u. 4.)

A képzés elvégzését igazoló dokumentum formája:

Oklevél

 

A képzésre írásban lehet jelentkezni a csatolt Letölthető dokumentum visszaküldésével.

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31.

 

Kapcsolattartó: Dr. Szép Beáta
E-mail: szep.beata@uni-eszterhazy.hu
Telefon: (+36) 36/ 520-400 / 3027-es mellék (Pásztor Édua ügyintéző)


< Vissza